Kontakt Sales:
Tel.: +354 660-8551
Fax: +354 588-1057
JA Control Panle

OneSystems

OneHelpDesk

OneHelpDesk är ett system för servicedeskar some snabbar på förmedling av information.

OnePortalCitizen

OnePortal Citizen är en självbetjäning webportal, bättre service för medborgarna, året om 24/7.

OneMeeting

OneMeeting är en lösning some förenklar alla arbetsrutiner við mötesplanering, protokoll och utstick.

OnePortal Committee - Portal för nämndledamöter

OnePortalCommittee vefgátt fyrir nefndarmen 
Portal för nämndledamöter - dygnet runt alla årets dagar.
OnePortalCommittee är en portal som är baserad på Microsoft™ operativsystemoch gränssnitt och är ett tillägg till OneRecords dokumenthanteringssystem och OneMeeting mötesbokningssystemet. OnePortal gör det möjligt för kommunerna att ge nämndledamöter tillträde till möteshandlingar dygnet runt alla årets dagar. OnePortal.

Committee leder till bättre service för nämndledamöterna utan att kommunens administration expanderar. Genom att automatisera denna service och göra den tillgängligt dygnet runt sparas mycket arbete och resurser. De flesta kommunala sajter har ett enkelriktat informationsflöde, d.v.s. protokoll och annan information sätts ut på webben. Med OnePortal Committee ges möjlighet till ett interaktivt informationsflöde. Nämndledamöterna har genom portalen möjlighet att själva hämta handlingar i de ärenden som ska tas upp på ett möte. Genom OnePortal Committee kommer de också åt kallelser och protokoll och kan kommunicera med andra ledamöter och kommunens tjänstemän. Ledamöterna kan också föra in material och handlingar som rör enskilda ärenden via Word, Excel o.s.v., samt framföra sina åsikter. Det går åven att rösta.

OnePortalCommitteeFör vem passar OnePortal?
OnePortal passar för kommuneroch verksamheter som vill göra servicen för styrelse och nämndledamöter mera automatiserad och minska utskick av pappershandlingar. Ledamöterna kan i stor utsträckning själva hämta de handlingar de behöver inför respektive nämnds och styrelses beslut i enskilda ärenden.
  • OnePortalCommittee gör det möjligt för styrelse och nämndledamöter att själva hämta handlingar i enskilda ärenden.
  • OnePortalCommittee sparar avsevärt arbete och handläggningstid.
  • Self-Service WebPortalOnePortalCommittee utgör en bekväm kontaktkanal inbördes mellan nämndledamöterna och även med kommunens tjänstemän.
  • One-system kan integreras med de flesta databaser och bokföringssystem såsom Oracle, MS SQL, Navision, Informix, IBM DB2 eller ERP-system.

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tækni

Sækja / skoða PDF skjal View / get PDF file


Systemkrav:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 eller nyare.
Server: Windows 2003/2008 Server eller nyare, MS SQL 2005/2008 Server eller nyare.
 
System Modules
 

OnePortalCommittee packshot

Kontakt

Salg

SöludeildTel. 070-8991945 / +354 660-8551
eller per post:

Tel

Tjänsten

Samband
tel. 070-8991945 / +354 5881050
öppet 9–17 arbetsdagar

OneSystems

OneMeeting_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneArchive.png